PizzaDonaska.net - rozvoz pizze
Vybrať mesto
Pizza

Obchodní podmínky

Prevádzkovateľom webových stránok www.pizzadonaska.net (ďalej len "Portál") je spoločnosť PPJ net s.r.o., so sídlom Josefská 15, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Brne, oddiel C, vložka 74453 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ vydáva tieto:

OBCHODNÉ PODMIENKY

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať návštevníkov o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania (napr. Marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Návštevník poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktorý návštevník v konkrétnom prípade vyplnil, alebo ktoré boli o návštevníkovi získané v rámci prihlásenia na portáli Prevádzkovateľa.

4. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Návštevník môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na portáli Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

5. Návštevník, ktorý poskytol svoju e-mailovú adresu súhlasí, aby mu Poskytovateľ zasielal obchodné oznámenia e-mailom. Tieto obchodné oznámenia sa budú týkať obchodnej činnosti Poskytovateľa.

Ostatné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť informácií zverejňovaných na Portáli. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s užitím informácií zverejnených na Portáli.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov diskusné skupiny a užívateľských komentárov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príspevky, ktorých uverejnenie by mohlo naplniť skutkovú podstatu trestného činu, alebo ktoré by porušovali alebo mohli porušiť práva a právom chránené záujmy tretích osôb, z portálu odstrániť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by vznikli alebo mohli vzniknúť osobám, ktoré takýto príspevok uverejnili.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť diskusné príspevky a komentáre, ktoré sú v rozpore s právom na ochranu osobnosti a s dobrými mravmi (vulgárne príspevky, osobné invektívy) a ďalšie nevhodné a nesúvisiace príspevky.


Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy, ktoré upravujú tieto Obchodné podmienky, sa riadia právnym poriadkom Slovenska.

2. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1. 2015.